Ortodoncija

Ortodontski pregled

Analiza modela i kliničko-funkcionalno ispitivanje

Ortodontski pregled

Prvi ortodontski pregled bi trebao biti u sedmoj godini, ali se on nekada može uraditi i ranije (ukoliko nicanje prvih stalnih zuba krene ranije).

On obuhvata:

pregled deteta
razgovor sa roditeljima u cilju dobijanja bitnih anamnestičkih podataka vezanih za samu nepravilnost
uzimanje otisaka gornje i donje vilice

Na osnovu uzetih otisaka dobija se model gornje i donje vilice. Na njemu se sprovode oređena merenja i analiza postojećeg stanja. Nakon toga donosi se odluka o početku i vrsti ortodontske terapije.

Pravovremeno primenjena ortodontska terapija može uspešno delovati na:

poboljšavanje međusobnog odnosa vilica
odvikavanje od loših navika
otklanjanje poteškoća u govoru
stvaranje dovoljno prostora za kasnije nesmetano izrastanje stalnih zuba

OPŠIRNIJE

Aktivni pokretno-pločasti aparati

Ortodontske protezice

Fiksni aparati protezice

To su aparati poznatiji kao „dečije protezice“.

Njihova glavna obeležja su:

mobilnost (vade se iz usta)
sadrže retencione elemente (kukice) koji omogićavaju stabilan odnos sa okolnim oralnim tkivima i sprečavaju da aparat „ispadne“ iz usta
poseduju aktivne elemente (labijalni luk, opruge, ortodontski šraf…); oni su izvor mehaničke sile kojom se postižu planirana pomeranja
akrilatna ploča povezuje sve elemente aparata

Pokretno-pločasti aparati se koriste u periodu mešovite denticije (6-12 godina).

Njima je moguće postići:

pomeranje pojedinih zuba
pomeranje grupe zuba
širenje i oblikovanje vilica
donekle korigiju poremećene međuvilične odnose
ispravljanje loših navika

Često predhode kasnijoj terapiji fiksnim aparatima pošto kontrolisana, fina pomeranja ovim aparatima nisu uvek moguća.

OPŠIRNIJE

Funkcionalni aparati

Monoblok

Glavni predstavnik ove grupe aparata je monoblok. Ostali funkcionalni aparati predstavljaju njegovu manju ili veću modifikaciju.

Monoblok je pasivni, bimaksilarni, mobilni aparat. Aktivira se delovanjem mišića orofacijalne regije čiji promenjeni tonus i kontrakcije sam inicira svojim prisustvom u ustima. Ovakva terapija predstavlja biološki pristup u korekciji nepravilnosti jer se kao izvor sile koristi mišićna aktivnost a ne mehanička sila (u slučaju potrebe može se ugraditi neki od aktivnih elemenata).

Funkcionalni aparati se koriste kod:

odvikavanja od loših navika (sisanje prsta, grickanje noktiju I sl.)
korekcije nepravilnosti zagrižaja (distalni, dubok, strm, dentoalveolarno otvoren zagrižaj)
korekcije nepravilnih funkcija (gutanje, disanje, govor)

Idealno vreme za primenu ovih aparata je:

od 10-te do 12-te godine kod devojčica
od 11-te do 13-te godine kod dečaka

OPŠIRNIJE

Fiksni aparat

Proteza

Fiksni aparati se primenjuju tek pošto su nikli svi stalni zubi (u stalnoj denticiji).

Prema izgledu i dizajnu mogu se podeliti na:

klasični fiksni aparati (metalne, vidljive, bravice i lukovi)
estetski fiksni aparati ( bele do providne boje; teže uočljivi)
samolegirajući aparati ( specifično dizajnirane bravice; memoriski lukovi)
lingvalni fiksni aparati ( postavljaju se na unutrašnjim površinama zuba)

Sastavni delovi svakog fiksnog aparata (proteze) su bravice i lukovi.

Bravice su metalni elementi, posebno konstruisani za svaki zub. Vezuju se specijalnim lepkom i ostaju na zubima tokom cele terapije. Na svojoj prednjoj površini svaka bravica ima centralni žleb kroz koji prolazi luk i male metalne nastavke (2 iznad i 2 ispod žleba) tzv. pinove duž kojih se navlači gumica koja vezuje luk za bravicu.

Luk izgledom podseća na žicu. Vezujući se za sve bravice pruža se duž cele proteze.
Svojom elastičnošću, luk, proizvodi silu koja pomera zube do željenog položaja. Kakva i kolika će to sila biti zavisi od materijala od kog je luk napravljen, njegove debljine i oblika.

Fiksne proteze mogu da nose i dodatne izvore sila za pomeranje zuba. To su najčešće federi, gumeni lančići, gumice za derotaciju i sl.

Za razliku od mobilnih, fiksni ortodontski aparati deluju non-stop. Njihovo prisustvo u ustima ne zavisi od volje deteta. Zato se njima mogu postići izuzetni rezultati za relativno kratko vreme.

OPŠIRNIJE

Estetski fiksni aparat

Estetski fiksni aparati

Sastavni elementi i mehanizmi delovanja ovih aparata identični su predhodno opisanim. Razlika je u materijalu od kojeg su bravice, a delimično i lukovi napravljeni.

Bravice mogu biti plastične, keramičke ili safirne. Lukovi su obloženi specijalnim belim filmom.
Jedina prednost ovakvih fiksnih proteza je estetika.

Samolegirajući fiksni aparat

Samolegirajući fiksni aparat

Slično predhodno opisanim, samolegirajući fiksni aparati mogu biti metalni ili estetski. Glavna razlika je u konstrukciji bravice. Kod samolegirajućih fiksnih aparata se ne koriste ligaturne gumice kao sredstvo veze luka i bravice. Njihove bravice imaju specijalna vratanca. Njihovim otvaranjem oslobađa se centralni žleb i omogućava se postavljanje luka. Zatim se ona zatvaraju i luk ostaje zaključan.

Prednosti samolegirajućih fiksnih aparata su:

komfornija za pacijenta
terapija je brža nego klasičnom fiksnom protezom (nekada se rezultati mogu postići za 7 meseci kraći period)
higijena se lakše održava
kontolni pregledi su ređi

Rapidno širenje nepca

HYRAX

Rapidno širenje nepca

Hyrax aparat (šraf) se koristi kod ekstremno širinski nerazvijene gornje vilice. Kod ovakvih pacijenata česte prateće pojave su:

disanje na usta
visoko tzv. gotsko nepce
skeletno ukršten zagrižaj

Ovaj aparat najbolje rezultate daje u periodu od 12-te do 15-te godine života, mada se može uspešno koristiti i kod znatno starijih pacijenata.

Terapija Hyrax aparatom obično predstavlja uvod u ,kasniju, završnu terapiju fiksnom protezom

Retencioni aparati

Protezica, folija ili fiksni oblik

Retencioni aparati

Nakon završene faze aktivne ortodontske terapije pomereni zubi pokazuju tendenciju povratka u svoj prvobitni položaj. Zato je neophodno sprovesti tzv. retencionu terapiju (period), čiji je cilj:

očuvanje zuba u pravilnom položaju
očuvanje postignutog oblika zubnih nizova
očuvanje postignutog međuviličnog odnosa

U ovu svrhu se koriste retencioni aparati ili retejneri.

Dužina retencionog perioda može biti od 6 meseci do nekoliko godina što zavisi od vrste nepravilnosti koja je ispravljana.

Galerija stomatoloških radova

Pogledajte neke od naših radova iz oblasti protetike, ortodoncije i oralne hirurgije