Naši radovi

Pogledajte neke od naših radova iz oblasti protetike, ortodoncije i oralne hirurgije

Bolesti zuba

Objašnjenje slike 1

Fraktura krunica bez otvaranja zubne pulpe

Objašnjenje slike 2

Sanacija kompozitnim ispunima (bele plombe)

Slika 1
Slika 2

Objašnjenje slike 1

Početno stanje

Objašnjenje slike 2

Ugrađen parapulparni kočić

Objašnjenje slike 3

Definitivna restauracija

Slika 1
Slika 2
Slika 3

Oralna hirurgija

Objašnjenje slike 1

Ortopan snimak pacijentkinje četri meseca nakon izvršene augmentacije i podizanja dna desnog maksilarnog sinusa kako bi se stvorilo dovoljno koštane mase za ugradnju implantata.

Objašnjenje slike 2

Premolarni sektor gore desno sa implantatima i njihovim nastavcima spreman za uzimanje otiska.

Objašnjenje slike 3

Metal-keramički most cementiran na implantatima i gornjem desnom očnjaku.

Slika 1
Slika 2
Slika 3

Objašnjenje slike 1

Pacijent sa ugrađenim implantatima gore desno, pozicije 5 i 7 u fazi pripreme za izradu gornjeg bočnog mosta.

Objašnjenje slike 2

Isti pacijent sa gotovim cirkonijum-keramičkim mostom.

Slika 1
Slika 2

Objašnjenje slike 1, 2, 3 i 4

Retroalveolarni snimak gornjeg desnog lateralnog sekutuća. Vidi se cistična promena oko vrha korena.

Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
Slika 5
Slika 6

Objašnjenje slike 5

Stanje nakon hiruškog uklanjanja promene.

Objašnjenje slike 6

Stanje sedam dana nakon intervencije, nakon skidanja konaca.

Stomatološka protetika

Objašnjenje 

Stanje pre i posle protetske sanacije gornjih očnjaka i sekutuća izradom cirkonijum-keramičkih solo krunica.

Pre
Posle

Objašnjenje 

Kombinovan rad, po želji pacijentkinje: Gore je rađeno cirkonijum-keramikom, a dole metal-keramikom.

Slika 1
Slika 2
Slika 3

Objašnjenje

Pre – Početak terapije. Pacijentkinja nezadovoljna izgledom svojih zuba.

Posle – Kraj terapije. Gornja vilica sanirana cirkonijum-keramičkim radom, a donja metal-keramičkim radom. Pacijentkinja prezadovoljna izgledom svojih novih zuba.

Pre
Posle

Objašnjenje slike 1 i 2

Pacijent nakon brušenja zuba, neposredno pre uzimanja otiska.

Objašnjenje slike 3

Pacijent sa gotovim radom (metal-keramički most).

Slika 1
Slika 3
Slika 2

Objašnjenje slike 1

Pacijent neposredno pre početka protetske terapije.

Slika 1

Objašnjenje slike 2, 3 i 4

Krajnji rezultat. Sanacija metal-keramičkim mostovima.

Slika 2
Slika 3
Slika 4

Objašnjenje slike 1

Pacijentkinja sa abradiranim zubima i starim protetskim radom (solo metal-keramičke krune sa pratećom gornjom i donjom vizil parcijalnom protezom)

Objašnjenje slike 2

Ista pacijentkinja pet dana kasnije. Urađen gornji i donji metal-keramički most u kombinaciji sa gornjom i donjom skeletiranom vizil protezom.

Slika 1
Slika 2

Objašnjenje slike 1

Zubi gornje vilice više puta konzervativno zbrinjavani, sa vidnim diskoloracijama i abrazijom.

Objašnjenje slike 2

Protetska sanacija metal-keramičkim mostovima.

Slika 1
Slika 2

Objašnjenje

Estetsko zbrinjavanje gornjih sekutića cirkonijum-keramičkim solo krunicama.

Pre
Posle

Ortodontsko-protetska terapija

Objašnjenje slike 1

Razmak između donjeg levog očnjaka i prvog premolara nastao kao posledica migracije zuba usled preranog gubitka donjeg levog drugog premolara i prvog molara.
Situacija koja ne dozvoljava estetski prihvatljivu protetsku sanaciju.

Objašnjenje slike 2

Postava donjeg segmentnog fiksnog aparata kako bi se donji prvi premolar doveo u kontakt sa donjim očnjakom i tako stvorili uslovi za izradu metal-keramičkog mosta sa zubima proporcionalne širine.

Objašnjenje slike 3 i 4

Krajnji rezultat.

Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4

Ortodoncija

Objašnjenje slike 1, 2 i  3

Prikaz pacijentkinje na početku terapije. Loša pozicija gornjeg desnog lateralnog sekutića, gornjeg levog centalnog i lateralnog sekutića, očnjaka i drugog premolara.

Slika 1
Slika 2
Slika 3

Objašnjenje slike 4, 5, 6, 7, 8 i 9

Stanje zubnog niza nakon završene terapije.

Slika 4
Slika 5
Slika 6
Slika 7
Slika 9
Slika 10

Objašnjenje slike 1, 2, 3, 4, 5 i 6

Prikaz ortodontskog pacijenta, I klase sa primarnom teskobom. Na slikama se vidi iz različitih uglova početno stanje i krajnji rezultat terapije.

Terapija je sprovedena je kroz dve faze.Tokom prve faze terapije vršeno je transverzalno širenje gornje vilice (Hyrax aparatom).Druga faza je sprovedena gornjim fiksnim aparatom.

Ukupno trajanje terapije (bez perioda retencije) je bilo 16 meseci.

Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
Slika 5
Slika 6

Objašnjenje slike 1, 2, 3 i 4

Prikaz odraslog pacijenta koji je u detinjstvu započeo ortodontsku terapiju (izvađeni obostrano gornji prvi premolari) ali je nije sproveo do kraja.

Prisutna nerazvijenost gornje vilice i loš položaj zuba.

Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4

Objašnjenje slike 5

Hyrax aparat kojim se sprovela prva faza terapije (širenje gornje vilice). Druga faza je sprovedena gornjim fiksnim aparatom.

Slika 5
Slika 6
Slika 7

Objašnjenje slike 6, 7, 8 i 9

Krajnji rezultat.

Slika 8
Slika 9
Slika 10

Objašnjenje slike 10

Pogled na gornji zubni niz pre i nakon sprovedene terapije.

Objašnjenje slike 1, 2 i 3

Prikaz ortodontskog pacijenta sa II/2 klasom (tzv degbis). Karakteristična je pozicija gornjih sekutića. Lateralni sekutići su prenaglašeno usmereni ka spolja, a centralni ka unutra.

Slika 1
Slika 2
Slika 3

Objašnjenje slike 4, 5 i 6

Kraj terapije.

Slika 4
Slika 5
Slika 6

Naši mali pacijenti su nam najvažniji. Uvek se trudimo da zadovoljimo njihove želje u pogledu boje i animacije protezice.

Objašnjenje slike 1, 2 i 3

Prikaz ortodontskog pacijenta. Kao posledica primarne teskobe primetna je loša pozicija gornjih i donji prednjih zuba. Odluka pacijenta je bila da se terapiski deluje samo u gornjoj vilici.

Slika 1
Slika 2
Slika 3

Objašnjenje slike 3, 4 i 5

Stanje godinu dana kasnije nakon skidanja gornjeg fiksnog aparata.

Slika 4
Slika 5
Slika 6

Objašnjenje slike 1

Ortodontski pacijent sa II-1 klasom: Velika incizalna stepenica kao posledica povećane protruzije gornjih prednjih zuba.
Pacijentkinja je slikana u momentu kada smo već bili izvadili gornje stalne četvorke, a neposredno pred postavljanje gornje fiksne proteze.

Objašnjenje slike 2 i 3

Ista pacijentkinja 14 meseci kasnije.

Slika 1
Slika 2
Slika 3

Objašnjenje slike 1

Razmak između donjeg levog očnjaka i prvog premolara nastao kao posledica migracije zuba usled preranog gubitka donjeg levog drugog premolara i prvog molara.
Situacija koja ne dozvoljava estetski prihvatljivu protetsku sanaciju.

Objašnjenje slike 2

Postava donjeg segmentnog fiksnog aparata kako bi se donji prvi premolar doveo u kontakt sa donjim očnjakom i tako stvorili uslovi za izradu metal-keramičkog mosta sa zubima proporcionalne širine.

Objašnjenje slike 3 i 4

Krajnji rezultat.

Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4

Objašnjenje slike 1,2 i 3

Prikaz pacijetkinje sa unilateralnom hipoplazijom maksile (nedovoljno razvijena desna polovina gornje vilice).
Posledično prisutan kolaps desne polovine alveolarnog grebena i nepca.
Zubi desne polovine u obrnutom preklopu i ukrštenom zagrižaju.

Slika 1
Slika 2
Slika 3

Objašnjenje slike 4 i 5

Stanje 6 meseci nakon postavljanja HYRAX šrafa.

Slika 4
Slika 5

Objašnjenje slike 6, 7 i 8

Stanje 18 meseci od početka terapije.

Slika 6
Slika 7
Slika 8

Objašnjenje slike 9 i 10

Završetak terapije. Situacija nakon skidanja gornje fiksne proteze.

Slika 9
Slika 10

Objašnjenje slike 11, 12, 13 i 14

Prikaz konačnog rezultata terapije na gipsanom modelu pacijentkinje.

Slika 11
Slika 12
Slika 13
Slika 14

Objašnjenje slike 15, 16, 17 

Hronološki prikaz terapije na gipsanim modelima.

Slika 15 - početak terapije
Slika 16 - kraj ortodontske terapije
Slika 17 - kraj protetske terapije
Pre
Posle

Naši pacijenti govore o nama

Oni su bili zadovoljni našim uslugama

  • Uvek prijatna atmosfera u ordinaciji opremljenoj savremenom opremom kao i veoma stručno i ljubazno osoblje učinili su da moj strah od zubara nestane! Dolazim na redovne preglede.
    Nikola Jovanović, CEO Plummark
  • Imala sam velikih problema sa zubima i nisam znala kome da se obratim i po preporuci sestre otišla sam u stomatološku ordinaciju Lazić. Ordinacija Lazić je za svaku preporuku.
    Milica Bogdanović, profesor