Dijagnostika

Osnovni stomatološki pregled

Najbolji način da sačuvate zdravlje svojih zuba je redovno posećivati svog stomatologa ili bar dva puta u toku godine kako biste na vreme sprečili pojavu i razvoj bolesti zuba ili usne duplje.

Osnovni stomatološki pregled u ordinaciji Lazić podrazumeva pregled stanja svakog zuba pojedinačno, ali i stanje vaših desni i usta uopšte. Stomatološki pregled je prvi korak koji biste trebali da napravite. Na osnovu pregleda stomatolog će preporučiti dalje korake za lečenje, ukoliko za to ima potrebe.

Hiruški pregled

Hiruški pregled je postupak koji predhodi određenoj oralno-hiruškoj intervenciji.

Na osnovu kliničke slike i po potrebi pomoćnih dijagnostičkih sredstava vrši se analiza postojećeg stanja i na osnovu nje izvodi planiranje samog hiruškog zahvata.

Ortodontski pregled

Prvi ortodontski pregled bi trebao biti u sedmoj godini, ali se on nekada može uraditi i ranije (ukoliko nicanje prvih stalnih zuba krene ranije).

On obuhvata:

pregled deteta
razgovor sa roditeljima u cilju dobijanja bitnih anamnestičkih podataka vezanih za samu nepravilnost
uzimanje otisaka gornje i donje vilice

Na osnovu uzetih otisaka dobija se model gornje i donje vilice. Na njemu se sprovode oređena merenja i analiza postojećeg stanja. Nakon toga donosi se odluka o početku i vrsti ortodontske terapije.

Pravovremeno primenjena ortodontska terapija može uspešno delovati na:

poboljšavanje međusobnog odnosa vilica
odvikavanje od loših navika
otklanjanje poteškoća u govoru
stvaranje dovoljno prostora za kasnije nesmetano izrastanje stalnih zuba

OPŠIRNIJE

Digitalno snimanje zuba

Retroalveolarni snimak zuba

Digitalno retroalveolarno snimanje zuba

Digitalno snimanje zuba (retroalveolarni snimak zuba) je nešto što je često potrebno i obavezno u toku lečenja zuba. Snimanje se vrši da bi se postavila tačna dijagnoza i napravio plan lečenja.
To je vrsta radiografije koja pruža precizne informacije ali na ograničenim područjima u usnoj duplji.

Retroalveolarni snimci se dobijaju korišćenjem senzora koji se aplicira u usta pacijenta. Položaj i veličina senzora zavisi o indikaciji.

Retroalveolarni snimak daje nam uvid u stanje 1-3 zuba. Zbog minimalnog zračenja često se koristi u stomatologiji za dijagnostiku različitih poremećaja i bolesti zuba.

Ispitivanje vitaliteta zuba

Ispitivanje vitaliteta zuba

Ispitivanje vitaliteta zuba je dijagnostički postupak kojim se utvrđuje stanje zubnog živca.

Propuštanjem slabe struje različitog inteziteta kroz zub prati se reakcija pacijenta. Na osnovu nje ali i subjektivnog doživljaja pacijenta donosi se zaključak da li je tretirani zub vitalan ili avitalan što će uticati na dalji tok lečenja.

Digitalna evidencija pacijenata

Digitalna evidencija pacijenta

Digitalna evidencija pacijenta omogućava brži i jednostavniji pristup i pregled stomatološkog kartona.

Digitalni karton sadrži:

osnovne podatke o pacijentu
sliku
početno stanje svih zuba u momentu otvaranja kartona
hronološki navedene promene za svaki zub u pogledu nove dijagnoze ili terapiske intervencije
hronološki postavljene snimke zuba u digitalnoj formi
podatke vezane za neke druge bolesti koje su bitne za uspešno izvođenje određenih stomatoloških intervencija.

Galerija stomatoloških radova

Pogledajte neke od naših radova iz oblasti protetike, ortodoncije i oralne hirurgije